Zachowek – czym jest i komu przysługuje?

Zachowek – czym jest i komu przysługuje?

Zachowek – czym jest i komu przysługuje?Aleksandra Mazgajska - radca prawnyNierzadko zdarzają się sytuacje, kiedy z różnych względów spadkodawcy chcą, aby pozostały po ich śmierci majątek odziedziczyli jedynie niektórzy spadkobiercy, a nawet osoby spoza kręgu...

Wszystko, co warto wiedzieć o testamencie notarialnym

Wszystko, co warto wiedzieć o testamencie notarialnym

Wszystko, co warto wiedzieć o testamencie notarialnymDominika DykierTestament notarialny stanowi jedną z form sporządzenia testamentu. Można śmiało powiedzieć, że jest to najbezpieczniejsza i najpewniejsza forma testamentu. Dlaczego? Po pierwsze, testament notarialny...

Jak przekazać spadek, czyli o rodzajach testamentów

Jak przekazać spadek, czyli o rodzajach testamentów

Jak przekazać spadek, czyli o rodzajach testamentówDominika DykierZastanawiałeś się kiedyś co stanie się z majątkiem po Twojej śmierci? Jeżeli chciałbyś mieć wpływ na to komu przypadnie spadek po Tobie, rozważ sporządzenie testamentu. Testament jest jednostronnym...

Czy jesteś gotowy?

Czy jesteś gotowy?

Czy jesteś gotowy?Kiedy Ciebie zabraknie, czy: Twoja rodzina będzie zabezpieczona finansowo? Twój biznes będzie mógł dalej funkcjonować i generować zyski dla Twoich bliskich? Twoje sprawy będą na tyle uporządkowane, że Twoi bliscy nie będą mieli problemu z ustaleniem...

Testamenty (ciąg dalszy)

Testamenty (ciąg dalszy)

Testamenty (ciąg dalszy)dr Bartosz Pawelczyk, Krzysztof Kozik | 20.05.2014Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu | nr 5 (232)W po­przed­niej „Pi­guł­ce praw­ne­j” mó­wi­li­śmy o sy­tu­acjach, w któ­rych le­karz mo­że zo­stać po­pro­szo­ny...

Testament pacjenta

Testament pacjenta

Testament pacjentadr Bartosz Pawelczyk, Krzysztof Kozik | 20.02.2014Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu | nr 2 (229)W po­przed­nim nu­me­rze „Biu­le­ty­nu WIL” po­świę­ci­li­śmy Pra­wo w pi­guł­ce pra­wu pa­cjen­ta do po­sza­no­wa­nia...

Czy można zbankrutować przez spadek?!

Czy można zbankrutować przez spadek?!

Czy można zbankrutować przez spadek?!dr Bartosz Pawelczyk | 01.04.2016Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu | nr 4 (255)In­for­ma­cja o cze­ka­ją­cym na nas spad­ku prze­waż­nie ko­ja­rzy się nam z otrzy­ma­niem ko­rzy­ści. Nie­rzad­ko...