Świadczymy doradztwo prawne w następujących obszarach

podmity lecznicze

Podmioty lecznicze

ochrona danych

Ochrona danych

biznes

Biznes

Zapewniamy obsługę prawną podmiotów medycznych,
działamy w celu ochrony danych osobowych i dla biznesu

Szukasz profesjonalnego doradztwa prawnego? Specjaliści z Kancelarii Radców Prawnych Pawelczyk Kozik oferują pomoc w sprawach podmiotów leczniczych, ochrony danych osobowych i biznesu. Zajmujemy się udzielaniem wspacia dla lekarzy i wszystkich pracowników ochrony zdrowia. Podejmujemy się działań z zakresu obsługi prawnej szpitali. Świadczymy także usługi związane z RODO, nie tylko w placówkach medycznych, ale także innych formach działalności. Pomagamy również w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań prawnych dla biznesu.

Opinie naszych klientów

Doceniam profesjonalizm prawników Kancelarii Pawelczyk Kozik. Specjalistyczną wiedzę prawniczą łączą ze zrozumieniem specyfiki branży medycznej, kreatywnością w poszukiwaniu rozwiązań i bardzo dużym zaangażowaniem w ochronę interesów kierowanego przeze mnie Zakładu.

Irena Majer
Dyrektor, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ

Wysokie kompetencje merytoryczne i bogate doświadczenie współpracujących z nami mec. Kozika i mec. Pawelczyka wyraźnie przyczyniają się do dynamicznego rozwoju naszego podmiotu. Bezpiecznie i skutecznie przeprowadzili przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

An­drzej Mac­kie­wicz
Czło­nek za­rzą­du, Gru­pa KATHARSIS sp. z o.o.

Prawnicy Kancelarii Pawelczyk Kozik są bardzo sprawni w działaniu, a przy tym skrupulatni i rozważni. Zaplanowali i wdrożyli proces włączania mojego syna do działalności. Udzielają nam stałego wsparcia prawnego na najwyższym poziomie, dostarczając skutecznych rozwiązań problemów. Traktuję ich nie tylko jako prawników, lecz zaufanych doradców rozumiejących mój biznes.

Ire­na Tur­czyn
Pre­zes Za­rzą­du, Przy­chod­nia PRIMADENT sp. z o.o.

Współpraca z Kancelarią przebiega profesjonalnie i rzetelnie. Na każdym etapie współpracy mogliśmy polegać na zespole Kancelarii, który wspierał nas merytorycznie i na bieżąco odpowiada na nasze pytania. Dlatego możemy polecić Państwu usługi naszego partnera w zakresie ochrony danych osobowych jako firmę w pełni profesjonalną i zaangażowanych w działania dotyczące pełnienia funkcji inspektora ochrony danych.

Ro­man Wro­tec­ki
Bur­mistrz Uj­ścia, Urząd Miej­ski w Uj­ściu

Zespół Kancelarii wspiera naszą Gminę merytorycznie na bardzo wysokim poziomie. Zlecone prace są wykonywane zgodnie z oczekiwaniami w sposób fachowy i rzetelny. Przeprowadzone szkolenia dla pracowników były zrozumiałe i przystępne, zawierały wiele praktycznych wskazówek związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Możemy polecieć usługi Kancelarii jako rzetelnego partnera w zakresie pełnienia funkcji inspektora ochrony danych.

Pa­tryk Tom­czak
Za­stęp­ca Wój­ta Świę­cie­cho­wy, Urząd Gmi­ny w Świę­cie­cho­wie

Jesteśmy bardzo zadowoleni z nawiązanej współpracy. Usługi są przeprowadzane zgodnie z programem rzetelnie oraz terminowo. Kancelaria wyróżnia się dużym profesjonalizmem. Współpraca przebiega bez zakłóceń i w sposób w pełni nas satysfakcjonujący. Niniejszym polecane jest korzystanie z usług kancelarii jako solidnego partnera.

Sta­ni­sław An­drzej­czak
Za­stęp­ca Bur­mi­strza Ja­ra­cze­wa, Urząd Mia­sta i Gmi­ny Ja­ra­cze­wo

Kancelaria przygotowuje dla nas dokumenty niezbędne do przeprowadzenia walnych zgromadzeń i posiedzeń rady nadzorczej. Dokumenty są zawsze kompletne i dostarczone na czas

Fi­lip Kos
Pre­zes Za­rzą­du, AGNES S.A.

Mec. Kozik bardzo sprawnie i profesjonalnie przeprowadził połączenie, w którym uczestniczyły spółki naszej grupy (Nokaut.pl i Sklepy firmowe.pl). Dobrze przygotowane i kompletne dokumenty sprawiły, że skomplikowany proces przebrnęliśmy bez zarzutu.

Wik­tor Dy­mec­ki
Czło­nek za­rzą­du, HUBSTYLE S.A. (wła­ści­cie­la mar­ki Su­gar­free)

Kancelaria Pawelczyk Kozik doradza NOTI w bieżącej działalności. Rozumieją specyfikę naszego biznesu, dlatego wiemy, że można na nich polegać. Działają szybko i profesjonalnie.

Ry­szard Bal­cer­kie­wicz
Pre­zes Za­rzą­du, NOTI sp. z o.o.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

Dowiedz się więcej z naszych artykułów na blogu

Sprzedaż placówki medycznej krok po kroku

Sprzedaż placówki medycznej krok po kroku

Kiedy właściciele placówek medycznych zgłaszają się do nas z zamiarem sprzedaży swojego podmiotu leczniczego, często zastanawiają się z czym wiąże się taka sprzedaż i jak to będzie wyglądać w praktyce. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom uchylimy drzwi do naszej „kuchni” i przeprowadzimy Cię krok po kroku przez sprzedaż placówki medycznej – tak jak to robimy w Kancelarii Pawelczyk-Kozik.

czytaj dalej
Ile trwa proces sprzedaży placówki medycznej?

Ile trwa proces sprzedaży placówki medycznej?

Jednym z częstych pytań, które otrzymujemy od naszych Klientów chcących sprzedać swoją placówkę medyczną, jest pytanie o to, ile potrwa cały proces sprzedaży. Czas trwania sprzedaży placówki medycznej jest zróżnicowany i zależy od wielu czynników. Co zatem składa się na okres potrzebny do przeprowadzenia transakcji sprzedaży placówki medycznej?

czytaj dalej

Skontaktuj się z nami!

ul. Różana 13/3, 61-577 Poznań
[email protected]
792 304 042

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób fizycznych korzystających ze świadczonych przez niego usług, dlatego wprowadził niniejszą Politykę zawierającą informacje o przetwarzaniu przez niego danych osobowych.

Podstawą prawną Polityki jest RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).