Biznes

Przekształcenie, łączenie,
podział i likwidacja
przedsiębiorstwa

zakup_sprzedaz

Przekształcenia, aporty,
łączenia, podziały

cesje

Sukcesja

pomoc prawna dla lekarzy

Bieżące doradztwo

ochrona danych_podmioty

Spory między wspólnikami

Zakup i sprzedaż spółek

Zakup/sprzedaż spółek

wsparcie

Audyty i inne

Rozumiemy biznes

Z przedsiębiorcami rozmawiamy językiem biznesu, a nie wyłącznie językiem prawniczym. Rozumiemy, że to nie długość opinii prawnej świadczy o jej jakości, ale sformułowane na końcu wnioski. Od lat konsekwentnie dążymy do znajdowania optymalnych rozwiązań. Doradzamy w bieżącej działalności, jednocześnie zapewniając wsparcie w skomplikowanych procesach, takich jak przekształcenia podmiotów leczniczych, połączenia czy podziały spółek. Nasze działania obejmują także pośredniczenie w zakupie placówek medycznych, wsparcie procesu sprzedaży placówek medycznych oraz inne kroki biznesowe.

przekształcenia_white

Przekształcenia, aporty, łączenia, podziały

Specjalizujemy się w doradztwie w procesach zmiany formy prawnej przedsiębiorców i spółek. Doradzamy przy przekształceniach podmiotów leczniczych (nasze działania obejmują np. przekształcenie indywidualnej praktyki lekarskiej w podmiot leczniczy i przekształcenia spółek), wnoszeniu aportu, łączeniach i podziałach spółek. To złożone procesy, przy których niezbędna jest specjalistyczna wiedza i współpraca zespołu doradców. Doskonale zdajemy sobie jednak sprawę z faktu, iż nasi Klienci przede wszystkim poświęcają czas rozwijaniu własnego biznesu, a od nas oczekują zorganizowania całego procesu, tak aby w jak najmniejszym stopniu musieli się w niego angażować.

Dlatego też jako kancelaria prawna zajmujemy się kompleksowo całą procedurą, począwszy od doradztwa w kwestii wyboru formy prawnej, jaka jest najbardziej odpowiednia dla Klienta, przez dobór doradców (księgowych i podatkowych, biegłego rewidenta oraz notariusza), po przygotowanie niezbędnej dokumentacji i reprezentację Klienta przed sądem rejestrowym. Dotychczas zmieniliśmy formę prawną spółek o łącznej wartości majątku przekraczającej 400.000.000,00 zł, głównie z branży materiałów budowlanych, spożywczej, transportowej i medycznej.

zakup_sprzedaz

Sukcesja

Właścicielom biznesów rodzinnych pomagamy zaplanować bezpieczne, ewolucyjne przekazanie firmy następnemu pokoleniu. Jest to proces wymagający bardzo starannego przygotowania od strony prawnej, takiego, które pozwala jednocześnie zachować ciągłość działalności oraz zapewnić poszanowanie interesów wszystkich członków rodziny. Doradzamy w doborze najkorzystniejszego modelu sukcesji, zarówno gwarantującego bezpieczeństwo, jak i optymalnego pod względem prawnym.

W tym kontekście ważne jest także zabezpieczenie firmy i majątku prywatnego na okoliczność tego co nieuniknione. Przygotowujemy testamenty, doradzamy jak wskazać spadkobierców, aby nie ucierpiał biznes i jednocześnie, żeby wola spadkodawcy była najrzetelniej zrealizowana po jego śmierci. Jednym ze sposobów na uniknięcie kłopotliwej sytuacji jest wcześniejsza cesja przedsiębiorstwa, w czym również możemy pomóc.
biezace_doradztwo_white

Bieżące doradztwo

Dla skutecznego prowadzenia i rozwijania biznesu pomocna jest bieżąca współpraca z zespołem wykwalifikowanych doradców, którzy rozumieją specyfikę danej branży i potrafią znajdować rozwiązania, oparte na praktyce. Efektywna pomoc prawna wymaga współcześnie nie tylko gruntownej znajomości prawa, ale również wiedzy i doświadczenia biznesowego oraz wysokich kompetencji społecznych. Dlatego dla naszych Klientów jesteśmy nie tylko prawnikami, lecz towarzyszymy im też jako doradcy biznesowi i partnerzy w interesach. Pośredniczymy w procesie zakupu lub sprzedaży placówek medycznych i innych form prowadzenia biznesu.
Bieżące doradztwo prawne obejmuje w szczególności:

  • sporządzanie i opiniowanie umów,
  • obsługę korporacyjną spółek,
  • sprawy pra-cownicze,
  • prawo nieruchomości,
  • doradztwo podatkowe,
  • udział w negocjacjach z kontrahentami,
  • windykację należności,
  • prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych.

Bieżące doradztwo najczęściej przyjmuje postać stałego wsparcia w ramach ustalonego ryczałtu, ale także doraźnego udzielania pomocy prawnej w oparciu o ramowe umowy współpracy.  

RODO w JST

Spory między wspólnikami

Nawet między najbardziej zgodnymi wspólnikami może dochodzić do konfliktów. Wiele z nich rozwiązywanych jest na bieżąco bez udziału osób z zewnątrz, bywa jednak, że spór zdążył już osiągnąć taki poziom, iż wspólnicy nie są w stanie rozstrzygnąć go we własnym gronie. W takich sytuacjach służymy pomocą w znalezieniu kompromisowego rozwiązania. Jeżeli konflikt zostanie zażegnany, wprowadzamy do umów spółek zapisy zmniejszające ryzyko ponownego powstania sporu w przyszłości. Jeśli osiągnięcie kompromisu nie jest jednak możliwe, negocjujemy zasady rozstania wspólnika ze spółką. Wspieramy nie tylko wiedzą prawną, ale również doświadczeniem negocjacyjnym oraz wolną od emocji, obiektywną oceną sprawy. Służymy także pomocą przy załatwianiu bieżących spraw przedsiębiorstwa.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

Zakup i sprzedaż spółek

Zakup/sprzedaż spółek

Sprzedaż lub zakup biznesu stanowi rozwiązanie coraz częściej stosowane przez przedsiębiorców. W zależności od intencji i potrzeb, transakcja może mieć na celu zaprzestanie dalszej działalności albo skokowy rozwój dotychczasowego biznesu.

Sprzedaż firmy to wygodny sposób na szybkie pozyskanie kapitału jednorazowo lub stałego źródła wpływów, w przypadku płatności ratalnej. Sprzedaż może też  zapewnić kontynuację budowanego przez lata biznesu, co może mieć szczególne znaczenie przy braku spadkobierców lub innych zaufanych osób mogących przejąć przedsiębiorstwo.

Zakup firmy pozwala na pozyskanie funkcjonującego już przedsiębiorstwa z jego personelem, know-how, kontrahentami i bazą klientów, które może być następnie rozwijane przez kupującego lub też rozszerzyć jego już istniejącą działalność gospodarczą i zapewnić efekt synergii.

Sprzedaż i zakup przedsiębiorstwa stanowią złożony proces, w ramach którego należy zadbać nie tylko o zagwarantowanie ciągłości pracy podmiotu, ale również o staranną analizę składników przedsiębiorstwa (due dilligence) i umiejętne przeprowadzenie negocjacji, w ramach których wypracowane zostanie korzystne dla strony rozwiązanie.

Prawnicy naszej Kancelarii posiadają duże doświadczenie w zapewnieniu wsparcia prawnego oraz prowadzeniu negocjacji w procesie transakcji sprzedaży podmiotów gospodarczych, zarówno po stronie sprzedającego, jak i kupującego.

Interesuje Cię zmiana formy
prawnej spółki?

Pozostałe usługi

Audyty prawne

Przeprowadzamy audyty prawne przedsiębiorstw (due diligence), które zamierzają kupić nasi Klienci. Naszą rolą jest wskazanie obszarów mogących generować ryzyka. Audyty przydatne są również dla managerów, którzy rozpoczynają prace w danej firmie i potrzebują fachowej oceny sytuacji prawnej podmiotu, którym będą zarządzać. Od lat działamy w zakresie audytów prawnych placówek medycznych.

Uregulowanie spraw na
wypadek śmierci

Doradzamy jak zabezpieczyć firmę i majątek prywatny na okoliczność tego co nieuniknione. Przygotowujemy testamenty, doradzamy jak wskazać spadkobierców, aby nie ucierpiał biznes, a wola spadkodawcy była najrzetelniej zrealizowana po jego śmierci. Priorytetem jest dla nas zachowanie ciągłości firmy i zabezpieczenie rodziny na wypadek śmierci przedsiębiorcy. Jednym ze sposobów na uniknięcie kłopotliwej sytuacji jest wcześniejsza cesja przedsiębiorstwa, w czym również możemy pomóc.

Przygotowywanie zgromadzeń wspólników oraz wniosków do KRS

Jednym z obowiązków każdej spółki jest przygotowywanie dokumentacji, związanej z przeprowadzaniem zgromadzeń wspólników oraz zgłaszaniem zmian, zachodzących w spółce do Krajowego Rejestru Sądowego. Mając wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek prawa handlowego i kontaktach z KRS, wspomagamy naszych Klientów w kwestiach formalnych przy przeprowadzaniu Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników (Walnych Zgromadzeń) oraz posiedzeń Rad Nadzorczych. W dalszej kolejności zgłaszamy niezbędne zmiany do KRS, zwalniając Klientów z konieczności ciągłego śledzenia zmieniających się formularzy i procedur. Dzięki powierzeniu nam przygotowania dokumentacji i procedur, przedsiębiorcy mogą zaoszczędzony czas przeznaczyć na to, na czym zależy im najbardziej, a więc rozwoju swojej działalności.

Ochrona danych osobowych

Sprawujemy kompleksową opiekę prawną nad przestrzeganiem w firmach naszych Klientów przepisów o ochronie danych osobowych. Przeprowadzamy audyty prawne oraz pomagamy wdrażać niezbędne procedury. Tworzymy też indywidualną, dostosowaną do konkretnej sytuacji dokumentację, wymaganą w świetle przepisów, w tym politykę bezpieczeństwa informacji oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym. Szkolimy personel i służymy bieżącym doradztwem w  razie pytań lub incydentów związanych z naruszeniami przepisów.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów z branży medycznej, dla których świadczymy usługi związane ze wsparciem prawnym w prowadzeniu podmiotów leczniczych, prowadzeniem szkoleń z zakresu RODO w placówkach medycznych, przygotowywaniem i opiniowaniem umów, regulaminów i wielu innych.

Dowiedz się więcej z naszych artykułów na blogu

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej

Postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika prowadzone jest na podstawie tytułu wykonawczego, czyli wyroku zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Klauzula wykonalności jest urzędowym potwierdzeniem tego, że wyrok wydany przez sąd jest wykonalny i może stanowić podstawę do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec wskazanej w treści wyroku spółki jawnej. Uzyskanie wyroku poprzedza złożenie pozwu oraz przeprowadzenie postępowania przed sądem.

czytaj dalej
Jakie korzyści daje szacowanie ryzyka?

Jakie korzyści daje szacowanie ryzyka?

Szacowanie ryzyka to pierwszy krok, który powinien poprzedzać praktycznie każde działanie w działalności gospodarczej. Bez właściwego zidentyfikowania zagrożeń pozostawiamy losowi ewentualne konsekwencje, do których mogą one doprowadzić. W przeciwnym wypadku możemy jednak podjąć środki, które pomogą nam uchronić się przed nimi lub przenieść ryzyko na podmiot zewnętrzny. Czy wyobrażasz sobie inwestycję bez przeanalizowania jej możliwych skutków? Dlaczego więc nie potraktować w taki sposób ochrony danych osobowych?

czytaj dalej
Zwyczajne zgromadzenie wspólników, a nadzwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zwyczajne zgromadzenie wspólników, a nadzwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgromadzenie wspólników stanowi jeden z obligatoryjnych organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i pełni ważną rolę w jej funkcjonowaniu. Organ ten jest bowiem odpowiedziany za podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących spółki. Wyróżniamy dwa typy zgromadzeń wspólników, a mianowicie zwyczajne zgromadzenie wspólników oraz nadzwyczajne zgromadzenie wspólników.

czytaj dalej

Skontaktuj się z nami!

ul. Różana 13/3, 61-577 Poznań
[email protected]
792 304 042

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób fizycznych korzystających ze świadczonych przez niego usług, dlatego wprowadził niniejszą Politykę zawierającą informacje o przetwarzaniu przez niego danych osobowych.

Podstawą prawną Polityki jest RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).