Polityka prywatności i plików „cookies” dla osób odwiedzających serwis internetowy www.pawelczyk-kozik.pl

 

 1. Da­ne Ad­mi­ni­stra­to­ra: Administratorami danych osobowych użytkowników – osób odwiedzających serwis internetowy dostępny pod adresem: www.pawelczyk-kozik.pl/, są wspólnicy Kancelarii Radców Prawnych Bartosz Pawelczyk Krzysztof Kozik s.c. (dalej: Administrator), ul. Różana 13/3, 61-577 Poznań, tel.: +48 792 304 042, e-mail: [email protected]. Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających jego serwis internetowy.
 2. Dane osobowe, cele i podstawy przetwarzania: Dane pochodzące od użytkowników serwisu Administratora to dane:
  • podawane dobrowolnie przez użytkownika w serwisie internetowym,
  • informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu (to jest dane, które mogą zostać zebrane w związku ze stosowaniem przez serwis internetowy Administratora plików „cookies”), w tym w szczególności dane eksploatacyjne (oznaczenia identyfikujące użytkownika, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system informatyczny, z których korzysta użytkownik, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu i zakresie korzystania z serwisu internetowego). W większości przypadków dane te nie będą miały charakteru danych osobowych.

  Dane zbierane w ramach serwisu Administratora służą do zapewnienia określonych usług użytkownikom oraz w celach m.in. statystycznych (w tym profilowania przez podmioty trzecie), funkcjonalnych, technicznych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dane przetwarzane są w celach realizacji uzasadnionych interesów Administratora i podmiotów, od których pochodzą pliki „cookies” (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), czyli: w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, ulepszania świadczonych usług, uzyskania danych statystycznych dotyczących korzystania z serwisu internetowego, marketingu).

  Przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności użytkowników i nie wpływa na nich w istotny sposób.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

  Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki „cookies” na dysku komputera. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Za pomocą plików „cookies” w rzadkich przypadkach mogą być przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników serwisu Administratora, to jest dane pozwalające na identyfikację użytkownika.

  Pliki „cookies” przechowywane są na komputerach użytkowników w celu m.in. właściwego dopasowania serwisu do potrzeb użytkowników, zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności serwisu. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu internetowego, aby usprawniać jego funkcjonowanie zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach Administrator dokonywać może korzystając z narzędzi analitycznych podmiotów trzecich, takich jak Google Analitics, które rejestrują (w tym mogą śledzić) zachowanie użytkownika w serwisie internetowym i zamieszczają w urządzeniu końcowym użytkownika kody umożliwiające zbieranie danych o użytkownikach. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących danych zbieranych przez serwisy udostępniające i obsługujące te narzędzia, należy zapoznać się z obowiązującymi tam politykami ochrony prywatności.

  Aktualnie stosowane przez Administratora pliki „cookies” oraz okres przechowywania przez nie danych można samodzielnie zweryfikować z poziomu przeglądarki internetowej:

  Google Chrome: Aby zobaczyć pliki cookie, należy nacisnąć na klawiaturze klawisz F12. W nowym oknie należy wybrać Resources, a następnie rozwinąć po lewej stronie Cookies.

  Mozilla Firefox: Aby zobaczyć pliki cookie, należy nacisnąć na klawiaturze klawisz F12. W nowym oknie należy wybrać Dane, a następnie rozwinąć po lewej stronie Ciasteczka

  Microsoft Edge: Aby zobaczyć pliki cookie, należy nacisnąć na klawiaturze klawisz F12. W nowym oknie należy wybrać Debuger, a następnie rozwinąć po lewej stronie Cookies.

  Jeżeli użytkownik nie chce, aby pliki „cookies” zapisywały się na jego urządzeniu, może skonfigurować przeglądarkę internetową w taki sposób, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików „cookies” na dysku twardym komputera lub innego urządzenia, z którego korzysta. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.

 3. Odbiorcy danych i przekazanie danych do państw trzecich: Dane mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów tych zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, lub ochrony danych osobowych.W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.Dane użytkowników mogą być również zbierane niezależnie od Administratora przez podmioty obsługujące narzędzia związane z wtyczkami społecznościowymi i plikami „cookies”, w tym głównie Google Inc., a także podmioty z nim powiązane.Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe do państw trzecich, w szczególności do Stanów Zjednoczonych. Każde przekazanie będzie dokonywane w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia (adekwatną decyzję / standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską). Jeśli chce Pani/Pan uzyskać kopię swoich danych osobowych lub dowiedzieć się o stosowanych zabezpieczeniach lub uzyskać informację o miejscu udostępnienia Danych Osobowych, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].
 4. Okres przetwarzania: Dane osobowe użytkowników przetwarzane będą przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2 niniejszej Polityki (w szczególności okres ważności plików „cookies”, który można sprawdzić w przeglądarce w odniesieniu do każdego pliku), wydłużony o okres archiwizacji danych i okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa. Podmioty zewnętrzne przetwarzają dane osobowe przez okres wskazany w ich politykach ochrony prywatności.
 5. Profilowanie: Pani/Pana dane mogą podlegać profilowaniu przez podmioty trzecie – Google Inc. lub podmioty z nimi powiązane. Profilowanie to polega na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych dla oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sposobu korzystania z witryny internetowej i Internetu.
 6. Ochrona danych i uprawnienia użytkowników: Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić serwis przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są fizyczne, logiczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa.Użytkownikowi, którego dane osobowe są zbierane, przysługuje prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych osobowych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).