Czy jesteś gotowy?

Zakażenia szpitalne

Kiedy Ciebie zabraknie, czy:

 • Twoja rodzina będzie zabezpieczona finansowo?
 • Twój biznes będzie mógł dalej funkcjonować i generować zyski dla Twoich bliskich?
 • Twoje sprawy będą na tyle uporządkowane, że Twoi bliscy nie będą mieli problemu z ustaleniem dorobku Twojego życia

Przygotuj niezbędne dokumenty
i informacje dla swoich bliskich.

 • polisy i dane kontaktowe firmy ubezpieczeniowej
 • akty notarialne własności nieruchomości
 • nazwę banku i numery Twoich rachunków bankowych lub lokat
 • najważniejsze dane do logowania
 • informacje o kartach kredytowych
 • informacje o udzielonych lub zaciągniętych kredytach i pożyczkach – wskaż aktualne saldo zadłużenia
 • listę posiadanych akcji i obligacji oraz nazwę domu maklerskiego
 • informacje o posiadanych udziałach (akcjach) w spółkach oraz o pełnionych funkcjach

Nie zapomnij o przygotowaniu:

 • dokumentów dotyczących samochodu, OC, AC, terminów przeglądów i kluczyków
 • umowy kredytu hipotecznego – staraj się na bieżąco uaktualniać saldo zadłużenia
 • kontaktu do biura rachunkowego
 • dokumentów rejestracyjnych (NIP, CEIDG, REGON)
 • nazwy zakładu pracy i bezpośredniego kontaktu do przełożonego lub działu kadr
 • adresów e-mail, z których korzystasz, aby Twoi bliscy mogli je dezaktywować
 • kopii świadectw pracy (usprawni to uzyskanie renty po zmarłym)
 • dokumentacji medycznej dzieci wraz z kontaktem do lekarzy prowadzących
 • dostępów do kont w mediach społecznościowych, aby Twoi bliscy mogli je zamknąć

Pamiętaj o pozostawieniu informacji o:

 • Indywidualnym Koncie Emerytalnym
 • Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego
 • funduszach TFI i ulokowanych na nich środkach
 • posiadanych nieruchomościach, kosztownościach
 • wirtualnych dyskach, na których zapisałeś ważne dane,
 • przynależności do Pracowniczego Planu Emerytalnego
 • obsłudze instalacji w domu (elektrycznej, gazowej)

6 wskazówek

 1. Przygotuj testament.
 2. Pamiętaj aby przekazać informacje, do których tylko Ty masz dostęp.
 3. Ustanów dyspozycje na wypadek śmierci w swoim banku.
 4. Uprzedź swoich bliskich, by po Twojej śmierci uaktualniani dane znajdujące się w rejestrach, jak CEIDG i KRS.
 5. Pamiętaj, aby zgłosić spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej informację o śmierci. Może to spowodować obniżenie opłat z tytułu czynszu.
 6. Pamiętaj o możliwości przepisania na siebie umowy o media, której stroną był zmarły.

Potrzebujesz wsparcia?

Napisz do nas lub zadzwoń!

Skontaktuj się z nami!

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób fizycznych korzystających ze świadczonych przez niego usług, dlatego wprowadził niniejszą Politykę zawierającą informacje o przetwarzaniu przez niego danych osobowych.

Podstawą prawną Polityki jest RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).