Indywidualna praktyka lekarska

Indywidualna praktyka lekarska

Indywidualna praktyka lekarska to podstawowa forma wykonywania działalności leczniczej. W tym artykule przybliżę czym jest, z jakimi zaletami i wyzwaniami się wiąże oraz jakie przepisy ją regulują.Co to jest indywidualna praktyka lekarska?Indywidualna praktyka...

Czym jest błąd medyczny?

Czym jest błąd medyczny?

Osoby wykonujące zawód lekarza lub lekarza dentysty niewątpliwie są odpowiedzialne za udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom zgodnie z dostępnymi metodami leczenia, aktualną wiedzą medyczną, a także etyką zawodową. Niezastosowanie się do przyjętych w tym zakresie...

Tajemnica zawodowa lekarza

Tajemnica zawodowa lekarza

Tajemnica zawodowa lekarzaKlaudia Juszczak - radca prawnyTajemnica zawodowa lekarza wiążę się ściśle z prawem pacjenta do zachowania w poufności informacji związanych z jego leczeniem. Prawo pacjenta, a zarazem obowiązek lekarza do zachowania tajemnicy lekarskiej...

Przesłuchanie lekarza w postępowaniu cywilnym

Przesłuchanie lekarza w postępowaniu cywilnym

Przesłuchanie lekarza w postępowaniu cywilnymKlaudia Juszczak - radca prawnyW sprawie cywilnej, podobnie jak w postępowaniu karnym, udział pełnomocnika w osobie radcy prawnego u boku lekarza będącego stroną postępowania nie jest niczym nowym. Wątpliwości mogą pojawić...

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczegoLaura Marciniak - radca prawnyZgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, każdy podmiot leczniczy zobowiązany jest posiadać regulamin organizacyjny.Kto ustanawia regulamin organizacyjny podmiotu...