Nowe zasady wynagradzania pozostałych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Klaudia Juszczak, Dominika Dykier

Podwyżki dla pracowników niemedycznych

Nowelizacja ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych przewiduje wytyczne odnoszące się również do wynagrodzeń pracowników niewykonujących zawodu medycznego. Przy okazji wcześniejszych zmian ustawy gwarantujących podwyżki dla medyków pracownicy administracyjni byli często pomijani.

Aktualna zmiana ma zagwarantować, że w porozumieniu lub zarządzeniu o sposobie podwyższania wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny określa się również zasady podwyższania wynagrodzenia pozostałych pracowników. O trybie dokonywania uzgodnień i zawierania porozumień oraz wydawaniu zarządzeń pisaliśmy już [tutaj].

Zgodnie z nowymi zasadami wynagrodzenie pozostałych pracowników niewykonujących zawodu medycznego powinno:

  • odpowiadać w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu;
  • uwzględniać ilość i jakość świadczonej pracy;
  • uwzględniać wysokość wynagrodzenia odpowiadającą adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie.

W odniesieniu do pracowników niewykonujących zawodu medycznego, jak np. pracownik księgowości, kadr, sekretariatu, nie przewidziano konkretnych współczynników dla obliczania wysokości wynagrodzenia. Pracownicy Ci nie mogą jednak zostać pominięci, albowiem zmiana ustawy przewiduje określenie przez pracodawcę zasad podwyższania wypłacanego im wynagrodzenia.

O współczynnikach decydujących o wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny będziemy jeszcze pisać. Prace nad ustawą dobiegły już bowiem końca. Wniesiony w maju tego roku projekt ustawy został wczoraj przyjęty przez Sejm. Zmiany dotyczą m.in. wysokości współczynników w odniesieniu do poszczególnych grup zaszeregowania.

Skontaktuj się z nami!

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób fizycznych korzystających ze świadczonych przez niego usług, dlatego wprowadził niniejszą Politykę zawierającą informacje o przetwarzaniu przez niego danych osobowych.

Podstawą prawną Polityki jest RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).