Kto może kupić przychodnię?

Pośredniczenie w zakupie placówek medycznych

Sprzedaż przychodni jako działalności wpisanej do rejestru CEIDG lub jako spółki opiera się w podstawowym założeniu o te same schematy, co sprzedaż każdej innej działalności gospodarczej. Jednocześnie jednak, ze względu na obowiązujące zasady funkcjonowania placówek medycznych, przedsiębiorca decydujący się na zakup przychodni powinien zwrócić uwagę na kilka elementów wpływających bezpośrednio na legalność i opłacalność transakcji. Kto może kupić przychodnię i jaki sposób jej dalszego prowadzenia powinien wybrać?

Kto może być właścicielem i nabywcą sprzedawanej przychodni?

Prywatną placówkę medyczną, w tym także placówkę oferującą świadczenia w ramach umowy z NFZ, może założyć i w konsekwencji także przejąć każda osoba (lub osoba prawna, np. spółka) posiadająca możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Osoba decydująca się na zakup przychodni nie musi być więc lekarzem, posiadać wykształcenia medycznego ani nawet utożsamiać się z branżą medyczną – przychodnie są w kontekście własności traktowane tak samo, jak każda inna „firma”. Właściciel musi zadbać oczywiście o to, by świadczenia na rzecz pacjentów były wykonywane przez wykwalifikowanych lekarzy i kadrę medyczną, jednak samą funkcję właściciela może pełnić bez kwalifikacji zawodowych w obszarze medycyny. W praktyce przychodnie często otwierają sami lekarze, którzy z czasem, chcąc pozbyć się odpowiedzialności za prowadzenie własnego podmiotu leczniczego, przekazują własność przychodni w ręce prywatnego inwestora.

Najważniejsze elementy i kwestie prawne podczas zakupu przychodni

Pomimo braku formalnego obowiązku, by właściciel przychodni posiadał wykształcenie medyczne i samodzielnie praktykował medycynę w dowolnej specjalizacji, znajomość zasad funkcjonowania przychodni lekarskiej i wymagań z tym związanych zdecydowanie przemawia na jego korzyść. Potencjalny nabywca zainteresowany zakupem przychodni powinien zwrócić uwagę na wiele aspektów funkcjonowania przychodni, w tym:

  • sprawy zatrudnionych pracowników,
  • kwestie podpisanego kontraktu NFZ,
  • podział udziałów w nabywanej firmie,
  • formę działalności,
  • możliwe szanse dalszego rozwoju podmiotu leczniczego.

Potrzebujesz porady prawnej przed zakupem przychodni? Zadzwoń!

792 304 042

Rozważenie wszystkich dostępnych opcji i podjęcie niezbędnych decyzji jeszcze przed formalnym sfinalizowaniem transakcji i zakupem przychodni może przełożyć się na możliwość szybszego rozpoczęcia działania placówki oraz zapewnienia pacjentom ciągłości opieki zdrowotnej, która powinna być priorytetem dla każdego właściciela podmiotu medycznego.

W zakresie kontraktu z NFZ będącego często podstawową kwestią decyzyjną przy sprzedaży placówki, nabywca musi zwrócić uwagę na posiadanie przez przychodnię aktualnego kontraktu z NFZ oraz szansę uzyskania zgody na jego przeniesienie po zmianie właściciela. Element ten jest istotny, ponieważ zdobycie nowej umowy na świadczenie usług medycznych w ramach NFZ może trwać nawet kilka lat, co istotnie zaburzy ciągłość leczenia dla pacjentów przychodni. Decyzję o cesji umowy i przeniesieniu kontraktu podejmuje Dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ właściwy dla rejonu działania przychodni. Jeśli zdarzy się, że nie wyrazi on zgody na transakcję wraz z kontraktem, zakup przychodni może okazać się dla nowego nabywcy nieopłacalny. Stosowaną praktyką mającą na celu uniknięcie wątpliwości, czy Dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ wyrazi zgodę na cesję kontraktu jest przekształcenie podmiotu leczniczego w spółkę z o.o.

Istnieje również nowa możliwość wskazania świadczeniodawcy, który zapewni kontynuację udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 10a ustawy o POZ. Działanie takie powoduje faktyczne przeniesienie tej części kontraktu, w której świadczeniobiorca przejmie opiekę nad pacjentami. Należy jednak podkreślić, że rozwiązanie to znajdzie zastosowanie jedynie w odniesieniu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Jakie działania podjąć po zakupie przychodni?

Bez względu na to, w jaki sposób odbędzie się sprzedaż podmiotu leczniczego, nowy właściciel ma możliwość podjęcia decyzji o dalszych losach działania przychodni, w tym o zachowaniu lub zmianie profilu działalności medycznej placówki. Decyzję należy oprzeć oczywiście o analizę opcji, która z perspektywy właściciela będzie najbardziej korzystną dla ponownego otworzenia lub dalszego utrzymania działalności przychodni.

Właściciel może zdecydować o utrzymaniu dotychczasowej działalności w formie, jaką przyjmowała przed finalizacją transakcji. Działanie takie gwarantuje podtrzymanie relacji z obecnymi klientami i pacjentami, daje możliwość utrzymania podpisanej umowy z NFZ, a także zapewnia możliwość utrzymania pracowników obsługujących przychodnię i pacjentów przed jej sprzedażą. Z drugiej jednak strony, z perspektywy właściciela oraz pacjentów korzystniejsze może okazać się zupełne przekwalifikowanie podmiotu leczniczego i zmiana profilu działalności medycznej lub takie uzupełnienie jej oferty, by placówka lepiej odpowiadała potrzebom pacjentów. Przekwalifikowanie wiąże się z pewnym ryzykiem – nowy nabywca nie ma pewności, czy placówka medyczna w nowej formie będzie odnosiła sukces, jakiego nie udało się osiągnąć pozostając przy starej formie działalności.

 

Skontaktuj się z nami!

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób fizycznych korzystających ze świadczonych przez niego usług, dlatego wprowadził niniejszą Politykę zawierającą informacje o przetwarzaniu przez niego danych osobowych.

Podstawą prawną Polityki jest RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).