Spadki

Pomoc prawna przy dziedziczeniu nieruchomości lub firmy

Nieruchomość w spadku

Nieruchomość
w spadku

Firma w spadku

Firma w spadku

Dziedziczenie spadkobierca za granicą

Dziedziczenie przez Polaków
mieszkających za granicą

Fachowe doradztwo w zakresie prawa spadkowego

Nasz doświadczony i wykwalifikowany zespół prawników pomoże Ci odnaleźć się w sytuacji, gdy otrzymasz nieruchomość w spadku i nie będziesz wiedzieć, co z nią zrobić. Doradzimy i będziemy wspierać w tak trudnych chwilach, jak utrata bliskiej osoby.

Nasze usługi obejmują również pomoc prawną dla osób, które otrzymały przedsiębiorstwo w spadku i potrzebują kompleksowego doradztwa w tym zakresie. Bez względu na to, jaką decyzję podejmiesz, będziemy Cię wspierać na każdym etapie.

Udzielimy Ci fachowej porady także w trudnych sytuacjach, takich ja ta, gdy spadek jest w Polsce, a spadkobierca za granicą. Poinformujemy Cię, jakich dokumentów będziesz potrzebować oraz jak prawidłowo załatwić wszelkie formalności.

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie. Kompleksową obsługę realizujemy we współpracy z partnerami z branży podatkowej, ubezpieczeniowej oraz nieruchomości, dzięki czemu jesteśmy w stanie doradzić w wielu, nawet najtrudniejszych kwestiach. Jeśli odziedziczyłeś spadek i potrzebujesz wsparcia w załatwieniu wszelkich formalności, a nie wiesz, w jaki sposób się do tego zabrać ‒ skontaktuj się z naszą Kancelarią.

Nieruchomość w spadku

Nieruchomość w spadku

W okresie bólu i żałoby po śmierci osoby bliskiej ciężko jest niekiedy myśleć o najbliższej przyszłości, w tym szczególnie o kwestiach spadkowych. Dlatego nasz zespół w takich sytuacjach to nie tylko prawnicy, ale przede wszystkim doradcy w tym trudnym okresie.

Odziedziczenie spadku, w skład którego wchodzi działka, dom, mieszkanie stanowi nie lada wyzwanie dla spadkobierców. Szczególnie, gdy mieszkają oni w innej części Polski niż miejsce położenia nieruchomości.

 

Co  zrobić w takiej sytuacji? Nieruchomość taką sprzedać? Wynająć? A może rozważyć zmianę miejsca zamieszkania? Od kiedy trzeba płacić podatek od nieruchomości?

To niewątpliwie trudne pytania, szczególnie biorąc pod uwagę okoliczności związane z utratą bliskiej osoby. Próbując odpowiedzieć na te pytania nasi Klienci nie muszą czuć się ani przytłoczeni ani zagubieni. Oferujemy kompleksowe wsparcie zarówno z punktu widzenia prawnego, ale – przede wszystkim – praktycznego.

Współpracujemy z doradcami podatkowymi, a także specjalistami w zakresie obrotu nieruchomościami, co sprawia, że nasi Klienci uzyskują pełną, kompleksową poradę oraz wsparcie na każdym etapie podejmowania decyzji o tym, co zrobić z takim składnikiem spadku.

cesje białe

Firma w spadku

Odziedziczyłeś firmę w spadku lub udziały w spółce osoby najbliższej, krewnego? Chciałbyś taką firmę lub udziały sprzedać? A może wolałbyś  kontynuować biznes, tylko nie wiesz jakie kroki powinieneś podjąć? Czy w takiej sytuacji jesteś uprawniony do wypłaty zysku z  działalności? A może jesteś w całości zobowiązany do spłaty długów?

Nasi Klienci nie muszą samodzielnie mierzyć się z poszukiwaniem odpowiedzi na te pytania, gdyż kompleksowo wspieramy ich w tych sprawach.

Pomagamy spadkobiercom m.in. w ustaleniu zakresu odpowiedzialności, czy identyfikacji problemów jakie mogą wiązać się z przyjęciem lub odrzuceniem takiego spadku.

Ze względu na to, że współpracujemy ze specjalistami z różnych branż (podatki, nieruchomości, ubezpieczenia) Klient otrzymuje od nas kompleksową poradę oraz pełne wsparcie przy podejmowaniu decyzji w tym zakresie.

Dziedziczenie

Dziedziczenie przez Polaków mieszkających za granicą

Zdarza się, że mieszkając na stałe w Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech obywatele polscy dziedziczą spadek w Polsce. Przeprowadzenie czynności związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku w Polsce bez kilku wizyt osobistych wydaje się niemożliwe, dlatego wspieramy naszych klientów w całym procesie nabycia spadku. Doradzamy także co dalej zrobić z odziedziczonym spadkiem by swobodnie dysponować jego składnikami majątkowymi (np. wynająć czy sprzedać odziedziczone mieszkanie; zarządzać odziedziczoną firmą, zatrudnić managera, zlikwidować firmę czy sprzedać).

Jeżeli przebywasz za granicą i potrzebujesz wsparcia w przeprowadzeniu postępowania spadkowego w Polsce, Prawnicy naszej Kancelarii kompleksowo doradzą i będą reprezentować Twoje interesy.

Możemy pomóc zarówno reprezentując w postepowaniu sądowym, ale także w negocjacjach z innymi spadkobiercami. Jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość (np. mieszkanie, dom lub działka) doradzimy co z nią najkorzystniej zrobić, a jeśli postanowisz nieruchomość ą sprzedać pomożemy na każdym etapie transakcji sprzedaży. Jeśli odziedziczyłeś  firmę albo udziały w polskiej spółce doradzimy jakie kroki podjąć, aby firma lub spółka dalej działała przynosząc korzyści. 

Odziedziczyłeś spadek i potrzebujesz pomocy w dopełnieniu formalności?

Najczęściej zadawane pytania

Co zrobić ze spadkiem?

Spadkobierca ma prawo zdecydować czy spadek po danym spadkodawcy przyjmuje czy go odrzuca. W tym zakresie są trzy opcje.

Spadek można:

 • odrzucić;
 • przyjąć bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste);
 • przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe.

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone przez spadkobiercę w ciągu sześciu miesięcy od dnia kiedy dowiedział się on o tytule swojego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie skutkuje z mocy prawa przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Co oznacza przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza to, że spadkobierca co do zasady odpowiada za długi spadkowe w ograniczonym zakresie, tj. tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie stanu czynnego spadku.

Nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest zatem rozwiązaniem zdecydowanie bezpieczniejszym dla spadkobiercy niż przyjęcie proste, gdyż obowiązek spłacenia długów ograniczony jest de facto do wysokości aktywów spadkowych (odziedziczonego majątku).

Warto przy tym dodać, że ograniczenie odpowiedzialności za długi jednak nie ma zastosowania, jeżeli spadkobierca:

 • podstępnie pominął w wykazie inwentarza bądź podstępnie nie wskazał do spisu inwentarza przedmiotów należących do spadku lub przedmiotów zapisów windykacyjnych;
 • podstępnie wskazał w wykazie inwentarza lub podstępnie podał do spisu inwentarza długi nieistniejące.

Komu należy się zachowek?

Zachowek należy się zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołaniu do spadku z ustawy.

Zachowek zatem nie przysługuje przykładowo rodzeństwu spadkodawcy czy też dzieciom rodzeństwa spadkodawcy, choćby nawet łączyła ich bardzo silna więź emocjonalna ze zmarłym.

Warto dodać, że również m.in. małżonkowi zmarłego spadkodawcy zachowek się nie należy, jeżeli prawomocnie orzeczono separację lub rozwód pomiędzy małżonkami.

Zachowku nie otrzymają także osoby uznane za niegodne dziedziczenia.

Jeżeli uprawniony do zachowku jest niezdolny do pracy (trwale) albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – należy mu się dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadł w ramach dziedziczenia ustawowego, w innych natomiast przypadkach – połowa wartości tego udziału.

Czy można odziedziczyć udziały w spółce z o.o.?

Udziały w spółce z o.o. co do zasady podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych, tak jak każdy inny składnik majątkowy.

Spadkobierca zmarłego wspólnika wstępuje do spółki w miejsce spadkodawcy z mocy prawa, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej. Należy bowiem dodać, że wspólnicy spółki w umowie mogą ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie spadkobierców do spółki, przy czym w takim przypadku umowa spółki powinna określać warunki spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki, pod rygorem bezskuteczności ograniczenia lub wyłączenia.

Udziały w spółce z o.o. można nabyć zarówno w drodze dziedziczenia ustawowego, jak i w drodze dziedziczenia testamentowego.

Czy można w testamencie zapisać oznaczonym osobom konkretne przedmioty?

W testamencie notarialnym można zapisać konkretne rzeczy/przedmioty oznaczonym osobom poprzez zapis windykacyjny.

Zgodnie z art. 981[1] KC przedmiotem zapisu windykacyjnego może być:

 • rzecz oznaczona co do tożsamości, a więc posiadająca cechy, które pozwają ją odróżnić od innych np. motor oznaczony konkretymi tablicami rejestracyjnymi;
 • zbywalne prawo majątkowe np. prawa autorskie majątkowe;
 • przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne;
 • ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności;
 • ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej.

Należy pamiętać, że zastosowanie zapisu windykacyjnego jest możliwe wyłącznie w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego.

Kto może sporządzić testament?

Wbrew pozorom nie każdy może sporządzić ważny testament.

Sporządzić i odwołać testament może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych (art. 944 § 1 KC), a więc osoba pełnoletnia, która nie jest ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie.

Powyższy wymóg jest bardzo istotny, bowiem wpływa na ważność testamentu.

Poza tym przepisy prawa wprowadzają zakaz sporządzania i odwołania testamentu przez przedstawiciela, a co za tym idzie w przedmiotowym zakresie obowiązuje zasada samodzielnego i osobistego działania testatora.

Kiedy i jak sporządzić testament?

Jeżeli chcemy rozrządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci możemy to zrobić jedynie poprzez testament.

Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy, a więc nie można sporządzić testamentu wspólnego np. dwóch osób, bowiem taki testament będzie nieważny.

Istnieje kilka rodzajów testamentów:

 1. testamenty zwykłe:
 • własnoręczny (holograficzny),
 • notarialny,
 • allograficzny,
 1. testamenty szczególne:
 •  ustny,
 • podróżny,
 • wojskowy.

Poszczególne formy testamentu różnią się od siebie m.in. formą i wymogami, jednakże – przy spełnieniu wszystkich przewidzianych przez przepisy prawa przesłanek – mają taką samą moc prawną. 

Najmniej sformalizowany jest testament własnoręczny (holograficzny). Aby ten testament był ważny wystarczy napisać go w całości pismem ręcznym, podpisać oraz opatrzyć datą. Ważne by pamiętać o wszystkich trzech powyższych przesłankach. 

Co to jest wydziedziczenie? Kogo i jak można wydziedziczyć?

Wydziedziczenie to de facto pozbawienie prawa do zachowku.

Spadkodawca może wydziedziczyć w testamnecie zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki itd.), małżonka oraz rodziców, w przypadku gdy uprawniony do zachowku:

 • wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
 • dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci,
 • uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Co istotne, przyczyna wydziedziczenia powinna zostać określona w treści tesmamentu.

Poza tym należy dodać, że w sytuacji gdy spadkodawca przebaczył uprawnionemu do zachowku, nie może go wydziedziczyć. 

Co zrobić by nie dziedziczyć spadku po zmarłym spadkodawcy?

Jeżeli nie chcemy dziedziczyć spadku po zmarły spadkodawcy możemy spadek odrzucić.

Jest to możliwe, jeżeli złożymy oświadczenie o odrzuceniu spadku w ciągu 6 miesięcy od chwili dowiedzenia się o tytule swojego powołania, w sposób przewidany przez przepisy prawne. Wówczas zostajemy wyłączeni od dziedziczenia, tak jakbyśmy nie dożyli otwarcia spadku.

Wówczas spadek po zmarłym spadkodawcy przechodzi na kolejnych spadkobierców ustawowych, którzy również powinni złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku, jeżeli spadku nie chcą odziedziczyć. Jeżeli są to np. nasze małoletnie dzieci to, aby odrzucić spadek w ich imieniu (np. z uwagi na okoliczność, że w skład spadku wchodzą same długi po zmarłym), trzeba uzyskać w tym zakresie zezwolenie sądu opiekuńczego.

Dowiedz się więcej z naszych artykułów na blogu

Czy jesteś gotowy?

Czy jesteś gotowy?

Kiedy Ciebie zabraknie, czy: Twoja rodzina będzie zabezpieczona finansowo? Twój biznes będzie mógł dalej funkcjonować i generować zyski dla Twoich bliskich? Twoje sprawy będą na tyle uporządkowane, że Twoi bliscy nie będą mieli problemu z ustaleniem dorobku Twojego życia?

czytaj dalej
Testamenty (ciąg dalszy)

Testamenty (ciąg dalszy)

W po­przed­niej „Pi­guł­ce praw­ne­j” mó­wi­li­śmy o sy­tu­acjach, w któ­rych le­karz mo­że zo­stać po­pro­szo­ny przez pa­cjen­ta, w przy­pad­ku oba­wy ry­ch­łej je­go śmier­ci, o by­cie świad­kiem przy spo­rzą­dza­niu te­sta­men­tu. Przed­sta­wi­li­śmy ta­kże ogól­ne za­sa­dy dzie­dzi­cze­nia oraz ro­dza­je te­sta­men­tów. W tym ar­ty­ku­le sku­pi­my się na tzw. te­sta­men­tach zwy­kłych, naj­czę­ściej spo­ty­ka­nych w prak­ty­ce.

czytaj dalej
Testament pacjenta

Testament pacjenta

W po­przed­nim nu­me­rze „Biu­le­ty­nu WIL” po­świę­ci­li­śmy Pra­wo w pi­guł­ce pra­wu pa­cjen­ta do po­sza­no­wa­nia in­tym­no­ści i god­no­ści. Obej­mu­je ono, jak wska­zu­je art. 20 ust. 1 usta­wy o pra­wach pa­cjen­ta i Rzecz­ni­ku Praw Pa­cjen­ta, ta­k- że pra­wo do umie­ra­nia w spo­ko­ju i god­no­ści.

czytaj dalej

Skontaktuj się z nami!

ul. Różana 13/3, 61-577 Poznań
[email protected]
792 304 042

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób fizycznych korzystających ze świadczonych przez niego usług, dlatego wprowadził niniejszą Politykę zawierającą informacje o przetwarzaniu przez niego danych osobowych.

Podstawą prawną Polityki jest RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).