Spory między wspólnikami

Nawet między najbardziej zgodnymi wspólnikami może dochodzić do konfliktów. Wiele z nich rozwiązywanych jest na bieżąco bez pomocy osób z zewnątrz, bywa jednak, że spór osiągnął taki poziom, iż wspólnicy nie są w stanie rozstrzygnąć go we własnym gronie. Wtedy służymy pomocą w znalezieniu kompromisowego rozwiązania. Jeżeli konflikt zostanie zażegnany, wprowadzamy do umów spółek zapisy zmniejszające ryzyko ponownego powstania sporu w przyszłości. Jeśli osiągnięcie kompromisu nie jest jednak możliwe, negocjujemy zasady rozstania wspólnika ze spółką. Wspieramy nie tylko wiedzą prawną, ale również doświadczeniem negocjacyjnym oraz wolną od emocji, obiektywną oceną sprawy.Służymy również pomocą przy załatwianiu bieżących spraw przedsiębiorstwa.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Zadzwoń pod numer +48 501 60 62 63 lub napisz do nas:

Nasze Publikacje