Umowy, regulaminy, formularze

Jako prawnicy specjalizujący się w prawie medycznymsporządzamy wszelkie dokumenty niezbędne dla funkcjonowania podmiotu leczniczego. Przygotowujemy umowy cywilnoprawne i o pracę, regulaminy organizacyjne, formularze dokumentacji medycznej (w tym zgód na leczenie i innych oświadczeń pacjentów). Prawidłowe prowadzenie tych dokumentów znacząco zmniejsza ryzyko pociągnięcia podmiotu do odpowiedzialności prawnej, w szczególności z tytułu roszczeń pacjentów.