Cesje i przekształcenia

Dynamiczny rozwój podmiotu leczniczego zwykle rodzi pytanie, czy aktualna forma prawna jest optymalna pod względem przepływów finansowych, sposobu wykorzystywania majątku, odpowiedzialności i podatków. Naszym Klientom zapewniamy pomoc prawną dla lekarzy i służymy w tym zakresie bogatą wiedzą i dużym doświadczeniem, zdobytym we współpracy z sektorem medycznym. Możliwe są tu dwa typy rozwiązań: 

 
  1. utworzenie nowej firmy w miejsce dotychczasowej, dokonując cesji praw i obowiązków, albo…
  2. przekształcenie dotychczasowej formy prawnej w inną (bez potrzeby zakładania nowej spółki) z automatycznym przejęciem praw i obowiązków.
 

Dla wielu placówek kluczowym kontrahentem jest Narodowy Fundusz Zdrowia, wobec czego nasza rola polega na bezpiecznym przekazaniu umów z NFZ nowemu podmiotowi. Nową formą prawną będzie zazwyczaj jedna ze spółek prawa handlowego (np. spółka jawna albo z o.o.). Jako kancelaria prawa medycznego prowadzimy cały proces, od wyboru najkorzystniejszej formy, przez założenie nowej spółki lub przeprowadzenie przekształcenia, przeniesienie na nowy podmiot wszystkich umów (w tym z NFZ), decyzji czy licencji, dokonanie wpisów w stosownych rejestrach, aż po sporządzenie całej niezbędnej dokumentacji i bieżące wsparcie w zakresie obsługi prawnej podmiotów medycznych. Przy rodzinnych podmiotach leczniczych planujemy i przeprowadzamy także sukcesję,czyli bezpieczne przekazanie firmy dzieciom. Zmiana formy prawnej generuje liczne korzyści – m.in. umożliwia pracę świadczeniodawcy w innym podmiocie, mającym kontrakt z NFZ, zmniejsza odpowiedzialność, czy przynosi wymierne korzyści podatkowe.