Tomasz Święch

adwokat

Specjalizuje się w prawie procesowym, cywilnym, karnym, medycznym i bankowym.Głów­ne ob­sza­ry prak­ty­ki:
  • reprezentowanie lekarzy i podmiotów leczniczych w procesach cywilnych, karnych oraz w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa bankowego oraz prawa rynku kapitałowego,
  • doradztwo w obszarze przekazania przedsiębiorstwa następcy (sukcesja w firmie),
  • udział w projektach z zakresu badania prawnego spółek (due diligence).

Edu­ka­cja:

Jest absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Aplikację adwokacką odbył w Izbie Adwokackiej w Warszawie.


Ponadto ukończył Studia Podyplomowe z zakresu Prawa Rynku Kapitałowego na Uniwersytecie Warszawskim, po zakończeniu których obronił pracę dotyczącą obowiązków informacyjnych spółek publicznych.

Swoje doświadczenie zdobywał w międzynarodowej kancelarii prawnej oraz wiodących polskich kancelariach.


Ję­zyk ob­cy:

Biegle włada językiem angielskim.