Tomasz Bartkowiak

Radca prawny

Specjalizuje się w prawie medycznym i prawie procesowym.Główne obszary praktyki:
  • obsługa podmiotów, wykonujących działalność leczniczą, w tym również reprezentacja tych podmiotów w sporach sądowych, negocjacjach z NFZ i Ministerstwem Zdrowia, tworzenie kontraktów ze świadczeniodawcami świadczeń opieki zdrowotnej, a także organizacja wewnętrzna Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,
  • kompleksowa obsługa przedsiębiorców, obejmująca m. in. doradztwo z zakresu prawa pracy, rozwiązywanie sporów zbiorowych, tworzenie układów zbiorowych, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
  • reprezentowanie przedsiębiorców w procesach sądowych oraz windykacja należności,
  • obsługa klientów indywidualnych.


Edukacja:

Od 2011 roku jest radcą prawnym zrzeszonym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Skończył również podyplomowe studia z zakresu bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a także jest posiadaczem Europejskiego Certyfikatu Bankowca (EFCB).

 

Język obcy:

Zna język angielski i niemiecki.