Tomasz Adam

Ekonomista, logistyk i specjalista zarządzania w opiece zdrowotnej

Spe­cja­­li­­zu­­je się w Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz w zarządzaniu przedsiębiorstwem leczniczym.


Głów­ne ob­sza­ry prak­ty­ki:

- bieżąca obsługa i wsparcie przedsiębiorstw w zakresie współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia,

- sporządzanie dokumentacji konkursowej dla przedsiębiorstw ubiegających się o kontrakty z NFZ,

- konsulting w zakresie rozliczeń statystyczno-finansowych świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych

- planowanie i wdrożenia systemów informatycznych w medycynie,

- e-zdrowie.

Edu­ka­cja:

Posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne i logistyczne. Ukończył studia podyplomowe o specjalności „Zintegrowane Systemy Zarządzania Nowoczesnym Przedsiębiorstwem” na Uniwersytecie Adama Mickiewicza oraz „Zarządzanie w opiece zdrowotnej” na Uniwersytecie Medycznym