Dominika Dykier

Aplikantka radcowska
Edukacja:

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

W toku studiów pełniła funkcję koordynatora Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oraz angażowała się w działalność Koła Naukowego Administratywistów „AD REM”. W obszarze jej zainteresowań leży prawo procesowe, w szczególności postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach i poznańskich sądach.Język obcy:

Posługuje się językiem niemieckim i angielskim.