dr Bartosz Pawelczyk

Dr nauk prawnych, radca prawny

Założyciel kancelarii. Specjalizuje się w prawie medycznym i prawie procesowym.Główne obszary praktyki:
  • doradztwo prawne na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w szczególności współpracujących z Narodowym Funduszem Zdrowia,
  • przeprowadzanie audytów podmiotów leczniczych,
  • kompleksowa obsługa przedsiębiorców, obejmująca w szczególności doradztwo w zakresie transakcji handlowych, opracowywanie i opiniowanie projektów umów zawieranych w obrocie gospodarczym,
  • prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowych, związanych z planowaniem przestrzennym,
  • udział w projektach z zakresu badania stanu prawnego spółek (due diligence).
 

Prowadził zajęcia dydaktyczne oraz liczne szkolenia z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa medycznego, orzecznictwa lekarskiego, prawoznawstwa i prawa gospodarczego. Występował na wielu konferencjach naukowych.
Jest autorem licznych publikacji naukowych.Edukacja:

Odbył staż w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Genewie. Uczestniczył w pobycie badawczym w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Genewie.

 

Jest adiunktem na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, członkiem Rady Programowej kierunku Prawo w Biznesie.

 

Uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w Katedrze Prawa Konstytucyjnego (rozprawa doktorska na temat konstytucyjnego modelu systemu opieki zdrowotnej w Polsce, pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Zdzisława Kędzi).

 

Od 2011 roku jest radcą prawnym zrzeszonym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.Język obcy:

Włada biegle językiem angielskim.