Laura Marciniak

radca prawny

W Kancelarii…

Laura specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym placówek medycznych.

 

Możesz liczyć na jej wsparcie w postaci:

  • doradztwa w zakresie sukcesji firm oraz pomocy w przypadku sporów między wspólnikami, w tym w szczególności w zakresie zbycia przedsiębiorstwa oraz udziałów lub ogółu praw i obowiązków w spółce,
  • udziału w analizie prawnej przedsiębiorstwa (due diligence) pod kątem planowanej transakcji,
  • doradztwa w zakresie tworzenia oraz przekształcania spółek,
  • tworzenia, opiniowania i negocjowania umów zawieranych w obrocie gospodarczym,
  • reprezentowania przedsiębiorców przed sądem w sprawach dotyczących sporów z innymi przedsiębiorcami lub osobami fizycznymi, a także w postępowaniach egzekucyjnych,
  • doradztwa w zakresie rękojmi oraz gwarancji, w tym w relacji między przedsiębiorcami, a konsumentami,
  • pomocy przy tworzeniu podmiotu leczniczego oraz opracowaniu dokumentacji niezbędnej do jego funkcjonowania,
  • doradztwa w zakresie bieżącej obsługi podmiotów leczniczych, w tym w relacji z pacjentami.

 

Od 2018 roku jest wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Z Kancelarią Pawelczyk-Kozik związana od 2015 roku, od rozpoczęcia aplikacji radcowskiej. Posługuje się językiem angielskim.

 

Po godzinach…

W chwilach wolnych lubi żeglować lub jeździć na nartach. Miłośniczka podróży po krajach tropikalnych, w szczególności wybrzeżach Ameryki Środkowej. Wielbicielka kuchni tajskiej.