Krystian Błaszkowiak

informatyk, specjalista aplikacji do zarządzania przedsiębiorstwem