Sporządzanie ofert w konkursach NFZ

Prawidłowe sporządzenie oferty w toku postępowania konkursowego jest warunkiem koniecznym zawarcia z NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W oparciu o gruntowną znajomość przepisów prawa i zarządzeń Prezesa NFZ, a także o doświadczenia, zdobyte w toku poprzednich konkursów, pomagamy przygotować ofertę nie tylko wolną od wad formalnych, ale także konkurencyjną w stosunku do innych świadczeniodawców.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Zadzwoń pod numer +48 504 163 367 lub napisz do nas:

Nasze Publikacje