Ochrona danych osobowych

Od czasu rozpoczęcia obowiązywania RODO do ochrony danych osobowych w podmiocie leczniczym coraz większą wagę przywiązują zarówno sami pacjenci, jak też organy państwowe, w tym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontrole ze strony tego urzędu zdarzają się coraz częściej, a część uprawnień kontrolnych w tym względzie posiada także Państwowa Inspekcja Pracy. Na właścicielu podmiotu leczniczego – jako administratorze danych osobowych – spoczywa szereg obowiązków. Jest on m.in. zobligowany zastosować wszelkie potrzebne środki, zapewniające ochronę danych, a także prowadzić w formie pisemnej stosowną dokumentację. Zasadne bywa też powołanie zewnętrznego inspektora ochrony danych oraz administratora systemów informatycznych.

Obowiązków w powyższym zakresie jest dużo, a konsekwencje ich niedopełnienia mogą być poważne – od kar finansowych, przez roszczenia odszkodowawcze pacjentów, po odpowiedzialność przed sądami karnymi. Naszych Klientów otaczamy kompleksową opieką prawną podmiotów medycznych w zakresie ochrony danych osobowych. Sporządzamy wszelkie niezbędne w tym zakresie, zindywidualizowane dokumenty, przeprowadzamy niezbędne audyty prawne placówek medycznych, a także reprezentujemy podczas czynności kontrolnych i w sporach z PUODO.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Zadzwoń pod numer +48 504 163 367 lub napisz do nas: