Obsługa przetargów i konkursów

Doradzamy naszym Klientom w przetargach i postępowaniach konkursowych, m.in. dotyczących zamówień na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Wspomagamy w analizie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sporządzaniu ofert, a także reprezentujemy podmioty lecznicze w postępowaniach odwoławczych.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Zadzwoń pod numer +48 504 163 367 lub napisz do nas:

Nasze Publikacje