Doradztwo przy wykonywaniu umów z NFZ

Prawidłowe realizowanie umów z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wymaga ciągłego śledzenia zmian w prawie i nieustannego nadzoru prowadzonych działań. Naszym Klientom oferujemy bieżące informowanie o istotnych dla nich modyfikacjach przepisów, pomagamy wdrażać je w życie i przeprowadzamy okresowe kontrole wewnętrzne, służące zmniejszeniu ryzyka stwierdzenia przez NFZ błędów i związanych z tym negatywnych konsekwencji. Dzięki naszej kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów medycznych wszystko przebiega zgodnie z procedurami.