Rafał Andrzejewski

Prawnik, ekspert ds.ochrony danych osobowych

Spe­cja­li­zu­je się w pra­wie ochrony danych osobowych.Głów­ne ob­sza­ry prak­ty­ki:

  • do­radz­two praw­ne w zakresie ochrony danych osobowych oraz informacji publicznej,
  • przeprowadzanie audytów z zakresu ochrony danych osobowych oraz prawa pracy realizowanych dla jednostek administracji publicznej i firm prywatnych,
  • świadczenie usług Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
  • realizowanie projektów szkoleniowych dla licznych podmiotów, w tym: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście, Sądu Rejonowego w Poznaniu, Sądu Rejonowego w Sieradzu, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, WUP w Łodzi, Mahle Polska,  NSZZ Solidarność ,Dako Polska, PGNIG, Pharma Group Sp. z o.o.,  TAURON Ciepło S.A., Kancelarii Sejmu RP, PKN Orlen,  Grupy RWE Polska, Banku Zachodniego WBK, Getin Noble Bank, Bankowości Spółdzielczej, GDDKiA, SCANIA Słupsk, NSZZ Solidarność

 


Edu­ka­cja:

Jest doświadczonym prawnikiem, trenerem, wykładowcą, audytorem, ekspertem i wieloletnim szkoleniowcem (ponad 10 lat). Współpracuje z największymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce.

 

Jest autorem publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej.Ję­zyk ob­cy:

Wła­da biegle ję­zy­kiem an­giel­skim.