Piotr Loretański

Radca prawny

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i prawie administracyjnym.Główne obszary praktyki:
  • kompleksowa obsługa zarówno wykonawców, jak i zamawiających, w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,
  • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych,
  • doradztwo w zakresie prawa administracyjnego, w tym w sprawach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym,
  • informacja publiczna,
  • kompleksowe wsparcie procesu inwestycyjnego,
  • prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych, dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości oraz procesu budowlanego.


Edukacja:

Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Ukończył podyplomowe studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w kancelarii adwokackiej i radcowskiej oraz w jednostce samorządu terytorialnego.

 

Język obcy:

Posługuje się językiem angielskim.