Krystian Błaszkowiak

Informatyk, specjalista aplikacji do zarządzania przedsiębiorstwem