Joanna Król

asystent biura

Joanna Król

+48 792 304 042

Ab­sol­went­ka Wyż­szej Sz­ko­ły Ban­ko­wej w Po­zna­niu. Ukoń­czy­ła stu­dia na kie­run­ku „Za­rzą­dza­nie Przed­się­bior­stwe­m” ze spe­cja­li­za­cją „Za­rzą­dza­nie Za­so­ba­mi Ludz­ki­mi”.