Czy pracodawca zlecający podmiotowi zewnętrznemu prowadzenie obsługi księgowej lub kadrowej ma również obowiązek zawarcia z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?

Czy pracodawca zlecający podmiotowi zewnętrznemu prowadzenie obsługi księgowej lub kadrowej ma również obowiązek zawarcia z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?

Czy pracodawca zlecający podmiotowi zewnętrznemu prowadzenie obsługi księgowej lub kadrowej ma również obowiązek zawarcia z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?Rafał Andrzejewski | 28.02.2018Tak, gdyż obo­wią­zek ten wy­ni­ka z usta­wy o ochro­nie...