Nieruchomość w działalności leczniczej

Nieruchomość w działalności leczniczej

Nieruchomość w działalności leczniczejWiktor Dymecki, Krzysztof Kozik | 20.06.2015Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu | nr 6-7 (245-246)Po­przed­nią Pi­guł­kę praw­ną po­świę­ci­li­śmy pro­ble­ma­ty­ce za­kła­da­nia spół­ek, a tak­że...