Czy pracodawca zlecający podmiotowi zewnętrznemu prowadzenie obsługi księgowej lub kadrowej ma również obowiązek zawarcia z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?

Czy pracodawca zlecający podmiotowi zewnętrznemu prowadzenie obsługi księgowej lub kadrowej ma również obowiązek zawarcia z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?

Czy pracodawca zlecający podmiotowi zewnętrznemu prowadzenie obsługi księgowej lub kadrowej ma również obowiązek zawarcia z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?Rafał Andrzejewski | 28.02.2018Tak, gdyż obo­wią­zek ten wy­ni­ka z usta­wy o ochro­nie...

Czy dopuszczalne jest umieszczanie przed gabinetami lekarskimi list z nazwiskami pacjentów zapisanych na dany dzień na wizytę lekarską?

Czy dopuszczalne jest umieszczanie przed gabinetami lekarskimi list z nazwiskami pacjentów zapisanych na dany dzień na wizytę lekarską?

Czy dopuszczalne jest umieszczanie przed gabinetami lekarskimi list z nazwiskami pacjentów zapisanych na dany dzień na wizytę lekarską?Rafał Andrzejewski | 28.02.2018Nie, gdyż pro­wa­dzi­ło­by to do na­ru­sze­nia nie tyl­ko prze­pi­sów re­gu­lu­ją­cych dzia­ła­nie...