Przygotowywanie zgromadzeń oraz wniosków do KRS

Jednym z obowiązków każdej spółki jest przygotowywanie dokumentacji, związanej z przeprowadzaniem zgromadzeń wspólników oraz zgłaszaniem zmian, zachodzących w spółce do Krajowego Rejestru Sądowego. Mając wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek prawa handlowego i kontaktach z KRS, wspomagamy naszych Klientów w kwestiach formalnych przy przeprowadzaniu Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników (Walnych Zgromadzeń) oraz posiedzeń Rad Nadzorczych. W dalszej kolejności zgłaszamy niezbędne zmiany do KRS, zwalniając Klientów z konieczności ciągłego śledzenia zmieniających się formularzy i procedur. Dzięki powierzeniu nam przygotowania dokumentacji i procedur, przedsiębiorcy mogą zaoszczędzony czas przeznaczyć na to, na czym zależy im najbardziej, a więc rozwoju swojej działalności.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Zadzwoń pod numer +48 501 60 62 63 lub napisz do nas:

Nasze Publikacje